نیروگاه های خورشیدی می بایست مانند کلیه نیروگاه های دیگر به شبکه برق سراسری متصل گردند. نیروگاه های با ظرفیت کمتر از ۱۰۰ کیلو وات امکان اتصال به شبکه برق توزیع را داشته و نیاز به طرح اتصال به شبکه ندارند اما نیروگاه های بیش از ۱۰۰ کیلووات برای اتصال به شبکه برق سراسری می بایست مجوز لازم را از شرکت برق دریافت نمایند. برای دریافت مجوز اتصال به شبکه می بایست طرح اتصال به شبکه با نرم افزار های قدرت نظیر digsilent شبیه سازی شده و خروجی های نرم افزار که در آن کلیه موارد حفاظتی نیروگاه رعایت شده و همچنین کلیه اتفاقات مانند اتصال کوتاه شبیه سازی شده است به شرکت برق ارسال گردد، پس از بررسی های صورت گرفته از سوی شرکت برق در صورت نیاز به تغییر، ایرادات بر طرف شده و طرح نهایی جهت تصویب به شرکت برق عودت می گردد، پس از پذیرش طرح از سوی شرکت برق به متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی مجوز اتصال به شبکه داده خواهد شد.

شرکت فرا انرژی سبز آذرخش با سابقه درخشان در تهیه مطالعات شبکه و طرح های اتصال و نمونه کارهای متنوع امکان تهیه طرح اتصال به شبکه برای کلیه متقاضیان احداث نیروگاه برق خورشیدی را دارد.

error: بی خیال کپی شو عزیزم!