جالب است که بدانید کم تابش ترین نقاط ایران از پر تابش ترین نقاط اروپا برای احداث نیروگاه خورشیدی مناسب تر هستند!!!!!

تصاویر زیر میزان پتانسیل تابشی انرژی خورشید را در کشور عزیزمان ایران نشان میدهند. برای بزرگنمایی بر روی تصاویر کلیک کنید.

نیروگاه ۵ کیلوواتی
نیروگاه ۵ کیلوواتی
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام مسطح :
 • حدود 60 مترمربع
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام شیروانی :
 • حدود 35 مترمربع
 • هزینه تقریبی سرمایه گذاری:
 • 48 تا 55 میلیون تومان
 • نرخ خرید تضمینی :
 • 1040 تومان بر کیلووات ساعت
 • میزان درآمد متوسط ماهیانه در سال اول:
 • 800.000 تومان
 • زمان بازگشت سرمایه :
 • 4.5 تا 5.5 سال

نیروگاه ۱۰ کیلوواتی
نیروگاه ۱۰ کیلوواتی
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام مسطح :
 • حدود 120 مترمربع
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام شیروانی :
 • حدود 70 مترمربع
 • هزینه تقریبی سرمایه گذاری:
 • 95 تا 110 میلیون تومان
 • نرخ خرید تضمینی :
 • 1040 تومان بر کیلووات ساعت
 • میزان درآمد متوسط ماهیانه در سال اول :
 • 1.600.000 تومان
 • زمان بازگشت سرمایه :
 • 4.3 تا 4.8 سال

نیروگاه ۲۰ کیلوواتی
نیروگاه ۲۰ کیلوواتی
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام مسطح :
 • حدود 240 مترمربع
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام شیروانی :
 • حدود 140 مترمربع
 • هزینه تقریبی سرمایه گذاری:
 • 175 تا 190 میلیون تومان
 • نرخ خرید تضمینی :
 • 1040 تومان بر کیلووات ساعت
 • میزان درآمد متوسط ماهیانه در سال اول :
 • 3.300.000 تومان
 • زمان بازگشت سرمایه :
 • 3.8 تا 4.5 سال

نیروگاه ۵۰ کیلوواتی
نیروگاه ۵۰ کیلوواتی
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام مسطح :
 • حدود 560 مترمربع
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام شیروانی :
 • حدود 350 مترمربع
 • هزینه تقریبی سرمایه گذاری:
 • 430 تا 465 میلیون تومان
 • نرخ خرید تضمینی :
 • 910 تومان بر کیلووات ساعت
 • میزان درآمد متوسط ماهیانه در سال اول :
 • 7.800.000 تومان
 • زمان بازگشت سرمایه :
 • 3.5 تا 4.2 سال

نیروگاه ۱۰۰کیلوواتی
نیروگاه ۱۰۰کیلوواتی
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام مسطح :
 • حدود 1200 مترمربع
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام شیروانی :
 • حدود 700 مترمربع
 • هزینه تقریبی سرمایه گذاری:
 • 850 تا 930 میلیون تومان
 • نرخ خرید تضمینی :
 • 910 تومان بر کیلووات ساعت
 • میزان درآمد متوسط ماهیانه در سال اول :
 • 15.500.000 تومان
 • زمان بازگشت سرمایه :
 • 3.5 تا 4 سال

نیروگاه مگاواتی
نیروگاه مگاواتی
 • مساحت مورد نیاز :
 • حدود 1.5 هکتار بازای هر مگاوات
 • هزینه تقریبی سرمایه گذاری:
 • حدود 6.5 میلیارد تومان بازای هر مگاوات
 • نرخ خرید تضمینی :
 • 637 تومان بر کیلووات ساعت
 • میزان درآمد متوسط ماهیانه در سال اول :
 • 103.000.000 تومان بازای هر مگاوات
 • زمان بازگشت سرمایه :
 • 4.5 تا 5.5 سال

حتما دانلود کنید!!!

نیاز به راهنمایی بیشتری دارید؟

error: بی خیال کپی شو عزیزم!