در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ارتقاء و توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی کشور و به منظور صیانت از منابع انرژی فسیلی، محافظت از محیط زیست، کمک به تنوع بخشی به منابع انرژی و پدافند غیر عامل ، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه های تجدیدپذیر غیر دولتی را در راس برنامه های خود قرار داده است. در این راستا و بر اساس مصوبه هیات شماره ۹۵/۱۴۲۷۳/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ وزیر محترم نیرو و تصویب هیات محترم وزیران، برق حاصل از نیروگاه های تجدید پذیر به قیمت های تضمینی بلند مدت خریداری خواهد شد.

جالب است که بدانید کم تابش ترین نقاط ایران از پر تابش ترین نقاط اروپا برای احداث نیروگاه خورشیدی مناسب تر هستند!!!!!

تصاویر زیر میزان پتانسیل تابشی انرژی خورشید را در کشور عزیزمان ایران نشان میدهند. برای بزرگنمایی بر روی تصاویر کلیک کنید.

نیروگاه ۵ کیلوواتی
نیروگاه ۵ کیلوواتی
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام مسطح :
 • حدود 60 مترمربع
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام شیروانی :
 • حدود 35 مترمربع
 • هزینه تقریبی سرمایه گذاری:
 • 35 تا 55 میلیون تومان
 • نرخ خرید تضمینی :
 • 800 تومان بر کیلووات ساعت
 • میزان درآمد متوسط ماهیانه :
 • 850.000 تومان
 • زمان بازگشت سرمایه :
 • 2.5 تا 3.5 سال

نیروگاه ۱۰ کیلوواتی
نیروگاه ۱۰ کیلوواتی
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام مسطح :
 • حدود 120 مترمربع
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام شیروانی :
 • حدود 70 مترمربع
 • هزینه تقریبی سرمایه گذاری:
 • 80 تا 95 میلیون تومان
 • نرخ خرید تضمینی :
 • 800 تومان بر کیلووات ساعت
 • میزان درآمد متوسط ماهیانه :
 • 1.600.000 تومان
 • زمان بازگشت سرمایه :
 • 2.5 تا 3.5 سال

نیروگاه ۲۰ کیلوواتی
نیروگاه ۲۰ کیلوواتی
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام مسطح :
 • حدود 240 مترمربع
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام شیروانی :
 • حدود 140 مترمربع
 • هزینه تقریبی سرمایه گذاری:
 • 150 تا 180 میلیون تومان
 • نرخ خرید تضمینی :
 • 800 تومان بر کیلووات ساعت
 • میزان درآمد متوسط ماهیانه :
 • 3.300.000 تومان
 • زمان بازگشت سرمایه :
 • 2.5 تا 3.5 سال

نیروگاه ۵۰ کیلوواتی
نیروگاه ۵۰ کیلوواتی
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام مسطح :
 • حدود 560 مترمربع
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام شیروانی :
 • حدود 350 مترمربع
 • هزینه تقریبی سرمایه گذاری:
 • 330 تا 370 میلیون تومان
 • نرخ خرید تضمینی :
 • 700 تومان بر کیلووات ساعت
 • میزان درآمد متوسط ماهیانه :
 • 6.500.000 تومان
 • زمان بازگشت سرمایه :
 • 3.5 تا 4.5 سال

نیروگاه ۱۰۰کیلوواتی
نیروگاه ۱۰۰کیلوواتی
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام مسطح :
 • حدود 1200 مترمربع
 • مساحت مورد نیاز روی پشت بام شیروانی :
 • حدود 700 مترمربع
 • هزینه تقریبی سرمایه گذاری:
 • 750 تا 850 میلیون تومان
 • نرخ خرید تضمینی :
 • 700 تومان بر کیلووات ساعت
 • میزان درآمد متوسط ماهیانه :
 • 12.500.000 تومان
 • زمان بازگشت سرمایه :
 • 3.5 تا 4.5 سال

نیروگاه مگاواتی
نیروگاه مگاواتی
 • مساحت مورد نیاز :
 • حدود 1.6 هکتار بازای هر مگاوات
 • هزینه تقریبی سرمایه گذاری:
 • حدود 6 میلیارد تومان بازای هر مگاوات
 • نرخ خرید تضمینی :
 • 490 تومان بر کیلووات ساعت
 • میزان درآمد متوسط ماهیانه :
 • 100.000.000 تومان بازای هر مگاوات
 • زمان بازگشت سرمایه :
 • 4 تا 5 سال

حتما دانلود کنید!!!

نیاز به راهنمایی بیشتری دارید؟

error: بی خیال کپی شو عزیزم!